Atıklar

Faaliyet sektörleri

 • Tehlikeli Olmayan Atık Depolama Tesisleri
 • Yakma fırınları
 • Metanizasyon fabrikası
 • Kompostlama:
  • çamur
  • Yeşil atık
  • Ev atıkları
 • Lixiviats

Teknikler

 • Hava arıtması (yüksek basınç rampası veya yönelimli başliklar grubu)
  Yönelten :

  • Hava istasyonu
  • Uzak iletim
 • Kuru buhar işlemi
 • jel plaka rampası
 • Biyobozunur jel kapları
 • Sanigrain
 • Kitle sızıntılarının işlemi
 • Sızıntı havuzların veya lagünlerin hidrofobik reaktif ile arıtılması