Westrand ürünleri

Kullanılan aktif maddeler aşağıdaki patentlerin konusudur:

 • 29/05/1986 tarihli 2 599 257 sayılı Fransız patenti
 • 01/12/1987 tarihli 2623718 sayılı katma tasdikname
 • 28/05/1990 tarihli 0401140 sayılı Avrupa patenti
 • 02/05/2006 tarihli 06/03903 sayılı Fransız patenti
 • 23/12/2010 tarihli WO 2010/146258 A2 sayılı patent

(Patentli) Ürünlerimiz hic bir toksisite karakter taşımamakta, şu incelemer ve testler bulunduruyoruz.

 • Biolojik olarak parçalanbilir (biyodegradasyon)
 • Oküler toksisite yok
 • Deri toksisite yok
 • Işçi bulunduğu kapalı mekanlarda ürünlerimizin kullanımında Sağlık kurumun onayı
 • Ekotoksisite
 • Fitotoksisite
 • Canlı insan hücre üzerinde buğu cekme testleri
 • Hepsi IFRA (Uluslararası Koku Derneği) listesine kayıtlıdır.

Uyum :

 • Fransız, Avrupa ve Uluslararasi (Kanada) yasalarına
 • REACH mevzuatına

Müşterilerimizin talebi üzerine dış laboratuarlar ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilen çok sayıda verimlilik testimiz var:

 • Araştırma raporu CBIDGP-Polonya 2018- Etkilik testi- değişik gazların etkisiz kılma oranı + tepki zamanı- Bakır ocağı- Polonya
 • APAVE SOLENTRACHE BACHY araştırması : uçucu organik bileşikler azaltılması – Paris metrosunun yedinci hat büyütme şantiyesi-06.04.2016.
 • VODOKANAL araştırması Saint Petersbourg 2013
 • 2008 CIRSEE araştırması , Suez grubu
 • 2007 ADEME Rennes üniversitesi araştırması
 • 2002 Veolia araştırması
 • çok sayıda koku ölçümleri araştırmaları

Maskeleyici değil (kullanışı 01/09/1993 tarihli Barthelemy idari karar-02/03/1993 tarihli Hükümet genelgesi tarafından yasaklanmıştır), teyit ediyoruz ki ürünler gerçekten kokuları nötrleştiriyor..