Odpady

Sektory działalności

 • Skladowiska odpadów
 • Spalarnie
 • Zakłady metanizacji
 • Kompostowanie :
  • Osad
  • Odpady zielone
  • Odpady domowe
 • Perkolatory

Techniki

 • Oczyszczanie powietrzem (rampy wysokociśnieniowe lub zraszacze z głowicami kierunkowymi) Kontrola
  za pomocą :

  • Stacji meteorologicznej
  • Teletransmisji
 • Zabieg przez suchą parę
 • Rampa płyty żelowej
 • Słoiki żelu biodegradowalnego
 • Sanigrain
 • Zabiegi lixiviats w masie
 • Zabieg zbiornika wodnego lub zalewów za pomocą reakcji hydrofobowych