Westrand International, endüstriyel koku giderme alanında giderek daha önemli bir aktör 16 Haziran 2020

22 Temmuz 2020

35’ten fazla ülkede faaliyet gösteren Westrand International, endüstriler, depolüsyon siteleri, atık su, vb. İçin endüstriyel koku giderme çözümleri sunmaktadır. Çevre sorunu toplum içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle geliştirilen reaktif ürünler kimyasallar ve uçucu yağların bir karışımıdır. Toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilen Westrand ürünleri sadece kötü kokuları maskelemekle kalmaz, aynı zamanda nötralize etmek için kokulu gruplarla birleşir.

Bilgi birikimimiz ve becerilerimiz uluslararası alanda tanınır. Bu yüzden L’Alsace gazetesi şirketimiz hakkında bir makale yazdı. Gazetenin iş ve felsefesi sorulduğunda, genel müdür Brice Kaszuk iş vizyonunu sunuyor.