Wsparcie dla projektów oczyszczania zanieczyszczeń

WESTRAND towarzyszy od 40 do 70 projektów rocznie:

  • Dawne zakłady chemiczne
  • Rafinerie
  • Gazownie
  • Przebijanie linii paryskiego metra
  • Dawne stacje benzynowe

WESTRAND stał się obowiązkowy dla operatorów wspierających zakłady oczyszczania ścieków we Francji i za granicą.

Od 1999 roku WESTRAND rozwija umiejętności :

  • Asortyment odczynników przystosowanych do zanieczyszczeń
  • Inżynieria dostosowana i natychmiast dostępna
    • Rampa wysokociśnieniowa
    • Pistolet opryskiwacza zamontowany na ciągniku rolniczym
    • Pistolet opryskiwacza o zasięgu 400 m
    • Mobilny opryskiwacz 220V
    • Rampa z płytkami żelowymi