Wsparcie dla projektów oczyszczania zanieczyszczeń

WESTRAND towarzyszy od 40 do 70 projektów rocznie:

 • Dawne zakłady chemiczne
 • Rafinerie
 • Gazownie
 • Przebijanie linii paryskiego metra
 • Dawne stacje benzynowe

WESTRAND stał się obowiązkowy dla operatorów wspierających zakłady oczyszczania ścieków we Francji i za granicą.

Od 1999 roku WESTRAND rozwija umiejętności :

 • Asortyment odczynników przystosowanych do zanieczyszczeń
 • Inżynieria dostosowana i natychmiast dostępna
  • Rampa wysokociśnieniowa
  • Pistolet opryskiwacza zamontowany na ciągniku rolniczym
  • Pistolet opryskiwacza o zasięgu 400 m
  • Mobilny opryskiwacz 220V
  • Rampa z płytkami żelowymi