Produkty westrand

Używane aktywne składniki są przedmiotem następujących certyfikatów :

 • Francuski certyfikat numer 2 599 257 od 29/05/1986
 • Dodatkowy certyfikat numer 2 623 717 od 01/12/1987
 • Europejski certyfikat numer 0401140 od 28/05/1990
 • Francuski certyfikat numer 06/03903 od 02/05/2006
 • Certyfikat numer WO 2010 / 146258 A2 od 23/12/2010

Nasze (certyfikowane) produkty nie mają charakteru toksycznego, posiadamy następujące badania i testy :

 • Biodegradowalność
 • Nietoksyczność oczna
 • Nietoksyczność skórna
 • Zgoda Medycyny Pracy na korzystanie z naszych produktów w zamkniętych pomieszczeniach, w których pracuje personel
 • Ekotoksyczność
 • Fitotoksyczność
 • Testy inhalacyjne na żywych ludzkich komórkach
 • Wszystkie są zarejestrowane na liście IFRA (Interna onal Fragrance Associa on).

Zgodność :

 • W ustawodawstwie francuskim, europejskim i międzynarodowym (Kanada)
 • Zgodnie z rozporządzeniem REACH

Przeprowadziliśmy wiele testów wydajności na życzenie naszych klientów przez zewnętrzne laboratoria i uczelnie :

 • Raport z badania CBiDGP – Polska 2018 : test wydajności – stopień neutralizacji różnych gazów + czas reakcji – Kopalnie miedzi – Polska
 • Badanie APAVE SOLETANCHE BACHY : obniżanie COV – przedłużenie paryskiej linii metra 14 – 06.04.2016
 • Badanie VODOKANALSKIE – Petersburg 2013
 • Badanie CIRSEE z 2008 r., grupa SUEZ
 • Studia ADEME na Uniwersytecie w Rennes 2007 r.
 • Badanie Veolia z 2002 r.
 • Études EOG sur de nombreux CET…

Potwierdzamy, że są to prawdziwe neutralizatory zapachu, a nie produkty maskujące (których stosowanie jest zakazane dekretem Barthélémy z dnia 1 marca 1993 r. – okólnik z dnia 2 marca 1993 r.)..