Zasady działania produktów westrand

Czynne bazy produktów WESTRAND działają poprzez nukleofilowy atak azotu lub siarki z amin i merkaptanów na węgiel d+ z grupy aldehydów i ketonów C=O. Ogólnie rzecz biorąc, te zbilansowane reaktory nie są ani szybkie, ani całkowite, chyba że pierwiastek neutralizujący jest w wystarczającym nadmiarze i zapewnia, że pH mieści się w pewnych granicach