Valgo/Villefranche site temizleme işlemi

24 Mayıs 2019

Villefranche sur Saône’deki site temizliği. Çok kentleşmiş bir bölge: Lyon’un büyük banliyösü. Kömürden şehir gazı üreten eski gaz santrali. 5000 m3 arazi kazısı.Katran kirliliği, Naftalin (katı hidrokarbon), amonyak ve H2S. 6 aylık temizleme projesi.

Yapılmış olan :

  • 150m yüksek basınç rampası
  • 2 UNIPRO5 (220V sprey)
  • kazı işlemi arıtması.

Kirleticilere uyarlanmış reaktifler