Oczyszczanie terenu VALGO / Villefranche

24 maja 2019

Oczyszczanie terenu w Villefranche sur Saône. Bardzo zurbanizowany obszar: duże przedmieście Lyonu. Dawna gazownia produkująca gaz miejski z węgla. Wydobycie 5000 m3 ziemi. Smoła, naftalen (węglowodory stałe), zanieczyszczenie amoniakiem i H2S. 6-miesięczne oczyszczanie terenu.

Montaż:

  • 150m rampy wysokociśnieniowej
  • 2 UNIPRO5 (opryskiwacz 220V)
  • obróbka technologiczna wykopów.

Odczynniki przystosowane do zanieczyszczeń.