Obróbka zapachów na terenie Lubrizol

17 sierpnia 2020

Lubrizol jest długoletnim klientem WESTRAND.

Firma WESTRAND od kilku lat dezodoryzuje systemy wentylacyjne zbiorników magazynowych w technologii suchej pary za pomocą VS10.
Ponadto, usuwamy również zapachy z płuczki gazowej poprzez włączenie specjalnego neutralizatora zapachów bezpośrednio do objętości jej wody.

Pożar z dnia 26 września 2019 r.

Przed naszą interwencją, w sytuacjach awaryjnych ustawiono armatki przeciwmgielne o bardzo dużym przepływie wody, wytwarzające na ziemi ciekłą mieszaninę węglowodorów, dużą ilość spływu i oczywiście specyficzną przeróbkę tych przepływów.
Pożar został ugaszony, a wycieki chemiczne znalazły się w dole Sekwany, wzdłuż Quai de France.

LUBRIZOL redukcja zapachów po pożarze

Firma WESTRAND interweniowała w sytuacji awaryjnej dla firmy LUBRIZOL wraz z firmą odpowiedzialną za pompowanie produktów i oczyszczanie brzegów, stosując nasz żel AIRHITONE NVG Broyé P. Produkty neutralizujące zapachy, działające w kontakcie z powietrzem, które osadzały się na każdym metrze wzdłuż brzegu Sekwany, w tempie 50 g na metr, oferując czas obróbki około tygodnia.

Instalacja rampy antyzapachowej

1 miesiąc po pożarze, firma WESTRAND podjęła interwencję w celu zainstalowania 700 metrów linearnych rampy HP ze stali nierdzewnej wokół obszaru katastrofy.

Dezodoryzacja namiotu odkażania

Na początku października interweniowaliśmy w namiocie ustawionym w celu zabezpieczenia beczek ze specyficznymi i pachnącymi produktami. Dezodoryzację przeprowadziliśmy w technice suchej pary przy użyciu szafy VS200 i wentylatora 6700 m3/H. WESTRAND towarzyszył LUBRIZOLowi przez cały okres obróbki beczek, około 5 miesięcy.

Instalacja armatek do dezodoryzacji

Wiosną, w związku ze wzrostem temperatury, w obszarze katastrofy zainstalowano 2 dalekosiężne armatki dezodoryzacyjne o umiarkowanym natężeniu przepływu, aby obniżyć temperaturę i kontrolować redukcję zapachu w tym obszarze.

Zmniejszenie zapachu na miejscu rozbiórki i demontażu

WESTRAND wspiera obecnie prace naprawcze na obszarze katastrofy przez okres około 3 miesięcy.

Konserwacja inżynierii dezodoryzacji

Zespoły techniczne WESTRAND monitorują i konserwują instalacje, aby zapewnić ich nieprzerwaną pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.