Oczyszczalnia ścieków Banska Bystrica / Słowacja

10 czerwca 2019

Za pośrednictwem naszego dystrybutora COVSPOL (spółka zależna Veolia) na Słowacji, dezodoryzacja oczyszczalni ścieków Banska Bystrica (190.000 mieszkańców). Wysokociśnieniowa rampa 530 m z elektrycznym układem śledzenia, do pracy w okresach zamarzania.