Jednostka metanizacji Metody

17 czerwca 2019

Największa jednostka metanizacji we Francji. Méthalandes przetwarza 153 000 ton bioodpadów rocznie, w tym 17 000 ton odpadów spożywczych i 136 000 ton obornika zwierzęcego. Teoretyczna pojemność jednostki wynosi 4,5 megawata.

Dezodoryzacja 2 zbiorników w technice suchej pary przy użyciu szafy z podwójną dyszą VS200:

  • Zbiornik ogrzewany: obróbka odpowietrznika zbiornika podczas wyładunku odpadów zwierzęcych i przemysłowych.
  • Zbiornik mieszający: ciągłe oczyszczanie zbiornika mieszającego różne ścieki przed komorami wstępnymi.